SATE Zestoan

Arteaga 6 – Zestoa – S.A.T.E.

Arteaga 6, Zestoa

Hil honetan lan batzuk martxan jarri ditugu, beste batzuk bukatzen ari garen bitartean. Horien artean argazkian azaltzen den Zestoako Arteaga 6ko fatxaden birgaitzea. SATE sistema erabiltzea jaso du arkitektoak, zortzi zentimetroko isolamendua erabiliz, eta mortero akrilikoko akabera.

Este mes de marzo hemos iniciado varias obras, mientras otras van aproximándose a su fin. Entre las que iniciamos, en la foto superior, tenemos la rehabilitación de las fachadas de Arteaga 6 en Zestoa. Se aplicará un SATE de 8 cm y acabado con mortero acrílico.