Usurbil 1-3, Donostia

Martxan ditugu joan den hilabetetik Usurbil 1-3 fatxaden birgaikuntza energetikoa eta plazako berurbanizatzeko lanak. Fatxadetarako SATE sistema aplikatuko da, eta estalki azpiko oinean isolamendua ere gehituko zaio, gaur egun jabeek jasaten dituzten hezetasun eta konfort ezei amaiera jartzeko. Azalera handi xamarra denez, jarduera hiru fase desberdinetan banatu da.