Irisgarritasuna – Renovalan

Irisgarritasuna

Barnean nahiz kanpoan igogailuak jartzea edo berritzea – Igogailuak 0 kotara aldatzea – Legezko arrapalak jartzea.

Irisgarritasunari buruzko lau arau argi

Etxejabeen komunitateak legez behartuta daude espazio komunetarako irisgarritasuna bermatzera desgaitasunak dituztenentzat, mugikortasun murriztua dutenentzat edota, besterik gabe, 70 urtetik gorako auzokideentzat, 2017ko abendutik indarrean dagoen Legearen arabera.

Betebehar horrek eztabaida amaigabeak eragiten ditu auzokideen batzarretan. Edozein finka-administratzailek ebatzi ditzake eztabaida horiek, baina 4 ideia argi izateak erraztu egin diezaioke erabaki bat hartzea eta batzar horiek arinagoak eta eraginkorragoak bihurtzea.

Komunitatea behartuta dago irisgarritasuna bermatzera, bere urteko aurrekontuaren pareko kopuruan (dirulaguntzak kontuan hartu gabe).

Kopuru horretatik gorako ordainketak gehiengoaren aldeko botoekin onar daitezke, edo beren etxera iristeko irisgarritasun-lanen beharra duten pertsonek har ditzakete beren gain (eta komunitatea lan horiek onartzera behartuta egongo da).

Sartu-irtenerako gunea, 1,50 metroko diametroa duen zirkunferentzia bat sartzeko adinakoa, luze-zabalean.

%10eko aldapa onartzen da luzeran 3 metro baino gutxiago duten arrapaletan, eta %8ko aldapa, luzeran 10 metro baino gutxiago duten arrapaletan.

Abenduaren 4ko 20/1997 Legea, Irisgarritasuna Sustatzekoa.

Apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua, Hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazio sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena.

Igogailuak 0 kotara instalatzeko hainbat dirulaguntza ematen dituzte udalek eta Eusko Jaurlaritzak.